اصطلاحات رایج در ارسال مقاله

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری پایان کار نیست با کمی تلاش می توان یک پایان نامه خوب را برای چاپ در ژورنال های بین المللی آماده کرد. انتشار مقاله در نشریات معتبر رزومه خوبی برای اخذ پذیرش تحصیلی و یا حتی کاریابی می تواند باشد.