امتیازات تضمینی مصاحبه دکتری

امتیازات تضمینی مصاحبه دکتری

مصاحبه دکتری، حداقل 50 امتیاز از امتیازات آزمون دکتری را با تضمین دریافت کنید

جدول نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی در مصاحبه دکتری (حداکثر ۴۰ امتیاز)

ردیفنوع فعالیتحداکثر امتیازنحوه ارزیابی
1۱-۱ مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مقالات ISI مرتبط با رشته تحصیلی۲-۱ گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران۳-۱ برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر۲۲ امتیاز– هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء- گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز- برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز
2مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی۶ امتیازهر مقاله تا ۲ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء
3مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی)۴ امتیازخارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز
4تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی۴ امتیاز
5کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد۴ امتیازعالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز
جمع۴۰ امتیاز

 

جدول نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر ۳۰ امتیاز)

ردیفنوع فعالیتحداکثر امتیازنحوه ارزیابی
6معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسیتا ۶ امتیازطبق نظر کمیته مصاحبه کننده
7معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهتا 5 امتیازطبق نظر کمیته مصاحبه کننده
8طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی3 امتیازطبق نظر کمیته مصاحبه کننده
9طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته3 امتیازطبق نظر کمیته مصاحبه کننده
10برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی5 امتیازرتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز. رتبه ۴ تا ۶، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز، رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز
11مدرک زبان معتبر8 امتیازطبق جدول مرتبط با زبان
جمع30 امتیاز

 

 جدول امتیاز آزمون یا مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری (حداکثر ۳۰ امتیاز)

نحوه ارزیابیحداکثر امتیازنوع فعالیت
بر اساس فراخوان (اطلاعیه منتشره)۳۰ امتیازجمع امتیاز آزمون تخصصی یا مصاحبه

 

امتیاز مدرک زبان: همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی

 

امتیاز تخصصیTOEFL :IBT + TOLIMOTOEFL :CBTTOEFL :IBTIELTSMSRT
8۶۳۷-۶۷۷۲۷۰-۳۰۰۱۱۰-۱۲۰۸ و بالاتر۸۰-۱۰۰
7۶۰۷-۶۳۶۲۵۳-۲۶۹۱۰۲-۱۰۹۷.۵۷۵-۷۹
6۵۸۷-۶۰۶۲۴۰-۲۵۲۹۴-۱۰۱۷۷۰-۷۴
5۵۵۰-۵۸۶۲۱۳-۲۳۹۷۹-۹۳۶.۵۶۵-۶۹
4۴۹۵-۵۴۹۱۶۸-۲۱۲۶۰-۷۸۶۶۰-۶۴
3۴۵۰-۴۹۴۱۳۷-۱۶۶۴۶-۵۹۵.۵۵۵-۵۹
2۴۲۰-۴۴۹۱۰۸-۱۳۶۳۵-۴۵۵۵۰-۵۴
1۳۹۳-۴۱۹۹۳-۱۰۷۲۹-۳۴۴.۵۴۵-۴۹

 

موسسه ما در راستای کمک به داوطلبان گرامی حداقل 50 امتیاز از جداول بالا را تضمین میکند. برای هرگونه مشاوره و یا سفارش می توانید از فرم زیر استفاده نمایید

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Solve : *
26 + 7 =