استخدام پشتیبان پژوهشی تمام وقت در غرب تهران

موسسه مشاورها با سال‌ها تجربه در زمینه پژوهش‌های علمی، آماده جذب پشتیبانان حرفه‌ای جهت هماهنگی ما بین پژوهشگران دورکار و مخاطبان در زمینه مشاوره پروپوزال و همچنین مشاوره در آموزش…

استخدام

موسسه مشاورها جهت تکمیل کادر اداری خود، از بین همشهریان تهرانی متقاضی دو نفر همکار خانم با حداقل مدرک کارشناسی استخدام می کند. متقاضیان با مطالعه شرایط کاری زیر در…

همکاری

همکاری با موسسه مشاورها سایت مشاورها با سال ها تجربه در زمینه پژوهش های علمی، آماده جذب متخصصین جهت همکاری در زمینه مشاوره پروپوزال و همچنین مشاوره درآموزش انجام طرح‌های…

استخدام کارمند اداری

موسسه مشاورها جهت تکمیل کادر اداری خود، از بین همشهریان تهرانی متقاضی یک نفر همکار خانم باحداقل مدرک کارشناسی استخدام می کند. متقاضیان با مطالعه شرایط کاری زیر در صورت…