پرسشنامه کیفیت زندگی

کیفیت زندگی یکی از متغیرهای مهم پژوهشی در علم روانشناسی است و تعیین کیفیت زندگی در یک جامعه آماری به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از ابزارهای مهم برای جمع‌آوری اطلاعات در علم روانشناسی استفاده از پرسشنامه است. در این پست از موسسه مشاورها لینک مستقیم دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی ارائه شده و در مورد پایایی، روایی و نحوه نمره گذاری این پرسشنامه توضیحاتی ارائه شده است.

لینک مستقیم دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه‌های زیادی برای ارزیابی کیفیت زندگی مردم وجود دارد. در این پست از موسسه مشاورها تمرکز ما روی پرسشنامه کیفیت زندگی 12 سوالی است.

برای دانلود رایگان این پرسشنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

پایایی و روایی

توجه کنید که در این پرسشنامه، کیفیت زندگی هم از لحاظ سلامت جسمی و هم از لحاظ سلامت روانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مطالعات قبلی (مطالعه وار و همکاران (1996)) پایایی و روایی این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته و آلفای کرونباخ برای بعد سلامت روانی و بعد سلامت جسمی به ترتیب برابر با 0.89 و 0.76 گزارش شده است. در نتیجه می‌توان با قاطعیت گفت که این پرسشنامه پایا است. همچنین وار و همکاران (1996) روایی پرسشنامه را تایید نمودند.

پس اگر شما می‌خواهید از این پرسشنامه در پژوهش‌ها، تحقیقات و نگارش مقاله و پایان نامه خود استفاده کنید، نیازی به بررسی مجدد پایایی پرسشنامه نبوده و کافیست به مطالعات وار و اعداد بیان شده در این مطالعه رفرنس دهید.

نمره گذاری پرسشنامه کیفیت زندگی

سلامت روان فرد پاسخ دهنده به پرسشنامه با سوالات 6 ، 7، 9 ، 10 ،11 ، 12 و سلامت جسمانی او با سوالات 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 سنجیده می‌شود.

برای نمره‌گذاری این پرسشنامه و وارد کردن اطلاعات پرسشنامه‌های پاسخ داده شده در نرم افزار SPSS عددی که کنار گزینه هر سوال وجود دارد، بیانگر نمره آن سوال است. یعنی اگر فردی در پرسشنامه برای یک سوال، گزینه‌ای را انتخاب کرده باشد که کنار آن گزینه عدد 2 نوشته شده باشد، شما باید عدد 2 را در نرم افزار SPSS وارد کنید.

فقط نکته مهم این است که نمره‌گذاری سوالات 1 ، 5 ، 10 و 11 کاملا برعکس است و نمرات زیر را در نظر می‌گیریم:

  • در سوال یک به گزینه عالی نمره 5 ، به گزینه خیلی خوب نمره 4 ، …. و به گزینه بد نمره 1 دهید
  • در سوال 5 به گزینه بله نمره 2 و به گزینه خیر نمره 1 دهید
  • در سوال 10 و 11 به گزینه تمام اوقات نمره 6 ، به گزینه بیشتر اوقات نمره 5، … و به گزینه هیچ وقت نمره 1 دهید.

برای آموزش نحوه انجام تحلیل توصیفی و استنباطی پرسشنامه‌های مختلف در نرم افزار  SPSS به صفحه “آموزش نرم افزار SPSS” مراجعه کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Solve : *
14 + 12 =