پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث

منظور از رضایت شغلی، میزان احساس و نگرش مثبتی است که افراد نسبت به شغل خود دارند. تجربه نشان داده وقتی افراد از شغل خود راضی هستند، مشارکت و بهره‌وری آنان افزایش یافته و درنتیجه شرکت کارایی بیشتری خواهند داشت. مدیران منابع انسانی برای درک سطح رضایت کارکنان می‌توانند از پرسشنامه رضایت شغلی استفاده کنند. در این پست از موسسه مشاورها، لینک دانلود رایگان پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث ، ارائه شده و در ادامه در مورد پایایی، کارایی و نحوه نمره‌گذاری این پرسشنامه توضیح داده شده است.

دانلود رایگان پرسشنامه

بری فیلد و روث در سال 1951 ، پرسشنامه رضایت شغلی را به‌منظور سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان ارائه دادند. در این پرسشنامه 19 سوال از پاسخ‌دهنده پرسیده شده تا میزان احساس او نسبت به شغلش تعیین شود. در این پرسشنامه از طیف پنج گزینه‌ای و مقیاس لیکرت استفاده شده است.

برای دانلود PDF این پرسشنامه روی لینک زیر کلیک کنید:

روایی و پایایی پرسشنامه

در تحقیقات انجام شده توسط عظیمی‌پور (1384)، روایی این پرسشنامه تایید شد. او آلفای کرونباخ را با روش دو نیمه کردن برابر با 0.88 به‌دست آورد که نشان دهنده پایایی پرسشنامه است. درنتیجه پرسشنامه ارائه شده در لینک بالا، پایایی و روایی دارد.

نحوه نمره‌گذاری پرسشنامه

توجه کنید که سوالات 1، 4، 5، 7، 9، 11، 12، 15، 17 و 19 سوالات منفی بوده و باید با امتیازات زیر نمره‌گذاری شود:

کاملا مخالفم=۵، مخالفم=۴، نظری ندارم=۳، موافقم=۲، کاملا موافقم=۱

اما بقیه سوالات، سوالات مثبتی بوده و باید به‌صوره زیر نمره‌گذاری شود:

کاملا مخالفم=1، مخالفم=2، نظری ندارم=۳، موافقم=4، کاملا موافقم=5

مجموع نمرات پاسخ‌دهندگان بین 19 و 95 بوده و میانگین نمرات 57 می‌باشد. در نتیجه اگر مجموع نمرات فردی بیشتر از 57 باشد، دارای رضایت شغلی بالایی بوده و اگر کمتر از 57 باشد، آن فرد رضایت شغلی کمی دارد.

لینک‌های مرتبط دیگر را نیز مطالعه کنید:
آموزش نرم افزار SPSS به مبتدیان
 نحوه تبدیل پایان نامه به کتاب

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Solve : *
21 + 2 =