آنچه باید در مورد پایاننامه و رساله بدانید

آنچه باید در مورد پایاننامه و رساله بدانید

یرخی از دانشجویان پایاننامه و رساله را مترادف هم به کار می برند حال آن که پایاننامه و رساله از نظر محتوایی تفاوت آشکاری با یکدیگر دارند که بایدبه آن توجه شود. در اغلب موارد برای تحصیل در مقطع کارشناسی هیچ پایاننامه و رساله ای نوشته نمی شود ولی برای فارغ التحصیلی در مقاطع بالاتر نیاز به نگارش پایاننامه و رساله است.

پایاننامه و رساله هر دو در ارتباط با موضوعی خاص در رشته تحصیلی نوشته می شود. آموزش انجام پایاننامه برای دوره کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده و نگارش پایاننامه مختص دوره دکتری است. اگر می خواهید در این مورد بیشتر بدانید با من همراه شوید.

تفاوت پایاننامه کارشناسی ارشد با رساله دکتری

پایاننامه و رساله

نگارش پایاننامه به مفهوم بررسی و پاسخ به سوالی است که از طریق تجارب عملی یا آزمایشگاهی و تجزیه تحلیل نتایج آن مشخص می شود. پایاننامه استدلال موضوعی به همراه ارائه پژوهش تجربی است و حاصل ماه ها تلاش دانشجوست. پایاننامه بیانگر دروس آموخته شده دوره کارشناسی ارشد است که در قالب استدلال موضوعی بیان می شود. بدیهی است این موضوع باید محتوایی جدید را به چالش بکشد و به دور از کپی برداری باشد.

رساله دکتری پایه و اساس تحقیقات علمی و اکتشافات بشری است و باید موضوع مناسب، جامع و جدیدی را به نتیجه برساند. از نظر کمیت نیز رساله دکتری در صفحات بیشتری نسبت به پایاننامه تدوین می شود. عمده تفاوت پایاننامه و رساله در جدید بودن و نوآوری پژوهش های مربوط می باشد. در پایاننامه دکتری باید در ایده ای نو و یا مسئله ای حل نشده، پژوهش آموزش انجام شود در صورتی که برای نگارش موضوع پایاننامه می توان در تحقیقات و مطالعات قبلی، پژوهش تکمیلی و توسعه یافته آموزش انجام داد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Solve : *
18 + 5 =