پایان نامه حقوق خصوصی

رشته حقوق خصوصی شاخه‌ای از گروه وسیع حقوق است که در این گروه بین دانشجویان، حقوق خصوصی از محبوبیت بالایی برخوردار است.

حقوق خصوصی به تعریف روابط افراد جامعه و تنظیم روابط مردم در جامعه از طریق وضع قوانین مناسب می‌پردازد.

دروس اصلی حقوق خصوصی

حقوق مدنی که شامل خانواده و مالکیت مسئولیت مدنی است که هر کدام شاخه‌های مختلفی دارند. حقوق تجارت که شامل حقوق تجارت داخلی و بین الملل که خود دارای شاخه‌های مختلفی است و آیین دادرسی مدنی و اصول فقه می‌باشد.

همانطور که در متن هم به برخی موارد اشاره شد گرایش‌های رشته حقوق خصوصی دارای شاخه‌های مختلف هستند.

پایان نامه حقوق خصوصی

ارائه پایان نامه حقوق خصوصی به دلیل مباحث بسیار مهم و گسترده و حتی کاربردی در کلیه سطوح جامعه از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

و ارائه پایان نامه حقوق خصوصی در زمینه موضوعات جدید و نو و مسائل مهم که علی رغم کاربردی بودن و نیاز جامعه مورد توجه نبوده است، وجود یک پایان نامه حقوق خصوصی که به مسائل ذکر شده توجه کرده باشد بسیار مورد قبول اساتید و دانشجویان است.

روش نگارش پایان نامه حقوق خصوصی

دانشجویان کلیه رشته‌ها از جمله حقوق خصوصی باید ابتدا هدف و موضوع مورد علاقه خود را مطرح کنند و پس از تعیین آن به صورت پروپزال به نگارش درآورند.

در مرحله بعد اعضای گروه آموزشی خود را (استاد راهنما و استاد مشاور) را تعیین می‌کنند و پروپزال خود را ارائه می‌دهند پس از تأیید ایشان برای روشن‌شدن منحصر به فرد بودن کار و ثبت آن در سایت ایران‌داک، به جمع آوری و مطالعه منابع موجود در زمینه موضوع مورد نظر می‌پردازند که معمولاً برای انجام این امر پس از تأیید موضوع 6 ماه فرصت دارند.

شیوه نگارش قسمت‌های پایان نامه حقوق خصوصی به چه صورت می‌باشد؟

قسمت های مختلف پایان نامه حقوق خصوصی شامل 5 فصل خواهد بود که به صورت زیر است:

فصل اول، بیان مسئله:

در این قسمت به شرح مقدمه‌ای از اهمیت انجام موضوع پایان‌نامه حقوق خصوصی و طرح مسئله‌ای که در تحقیق به دنبال پاسخ به آن هستیم می‌پردازیم.

فصل دوم،پیشینه تحقیق:

کلیه مقالات و پایاننامه‌هایی که در زمینه موضوع حقوق خصوصی مطرح شده و به آن پرداخته شده است بررسی می‌شود که حتماً باید توجه شود که منابع معتبر باشند.

فصل سوم،روش تحقیق:

به شیوه جمع آوری داده‌ها می‌پردازد که در پایان‌نامه حقوق خصوصی به روش کتابخانه‌ای انجام می‌شود.

فصل چهارم، جمع بندی

فصل پنجم، نتیجه‌گیری

انجام پایاننامه پایان نامه حقوق خصوصی بصورت صحیح و ارائه موضوع جدید و نو برای دانشجویانی که پایان‌ نامه حقوق خصوصی دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است و مسلماً دانشجویان در این زمینه نیازمند مشاوره و خدمات آموزشی ویژه هستند که برخی از موسسات در زمینه آموزش فعالیت می‌کنند. خدمات مورد نیاز دانشجو در این زمینه با هزینه‌های متفاوت معمولاً باتوجه به کیفیت کار مشخص می‌شوند. برای مثال نگارش کل پایان‌ نامه حقوق خصوصی در برخی موسسات مبلغ 3 میلیون تومان تعیین می‌شود. که با توجه به اهمیت آموزش دانشجویان رشنه حقوق خصوصی و مشاوره به ایشان در زمینه ارائه پایان‌نامه حقوق خصوصی لزوم وجود این موسسات احساس می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Solve : *
7 + 27 =