لیست نشریات بی اعتبار

لیست ژورنال های بی اعتبار (Black list) در ادامه قابل دانلود می باشد

هر ساله وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد نشریات ISI را ارزیابی و اعتبار هر کدام را ارائه می دهند. در ادامه فهرت نشریات بی اعتبار آورده شده است.

فهرست نشریات بی اعتبار وزارت بهداشت

فهرست نشریات بی اعتبار وزارت علوم

فهرست نشریات بی اعتبار دانشگاه آزاد

لیست ژورنال های مورد تایید وزارت علوم که موسسه به صورت تضمینی در آن ها اکسپت و چاپ می گیرد در اینجا قابل مشاده است.

برای مشاوره در اکسپت و چاپ مقالات درخواست خود را از طریف فرم زیر برای ما ارسال نمایید

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Solve : *
21 + 15 =