دانلود رایگان پرسشنامه

در این پست از موسسه مشاورها، لینک دانلود رایگان پرسشنامه های مختلف در رشته‌های روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی گردآوری شده و در اختیار پژوهشگران و دانشجویان قرار داده شده است. دانشجویان می‌توانند از این پرسشنامه‌ها برای انجام تحقیقات دانشجویی، نگارش مقاله و پایان نامه خود استفاده کنند.

پرسشنامه‌های موجود در رشته‌های مختلف

هر پرسشنامه‌ای شامل مجموعه‌ای از سوالات استفاده شده برای جمع‌آوری اطلاعات از یک گروه از پاسخ‌دهندگان است. چنین نظرسنجی‌ها می‌تواند برای انجام تجزیه و تحلیل کیفی یا کمی جامعه موردنظر با توجه به نوع سوالات مورد استفاده قرار گیرد.

بسته به موضوع اصلی تحقیقتان، شما می‌توانید از پرسشنامه‌هایی که قبلا توسط پژوهشگران طراحی شده و روایی و پایایی آنان مورد تایید قرار گرفته، استفاده کنید. همچنین شما می‌توانید با توجه به سوالات و اهداف خاص پژوهش موردنظرتان، پرسشنامه‌ها را تغییر داده و یک پرسشنامه جدید طراحی کنید. اما توجه کنید که طراحی پرسشنامه، کاری کاملا تخصصی است و باید توسط افراد متخصص صورت گیرد.

لیست پرسشنامه های روانشناسی و علوم تربیتی برای دانلود رایگان

در ادامه لیست بیشتر پرسشنامه‌های روانشناسی و علوم تربیتی که در بیشتر تحقیقات علمی و پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته، ارائه شده است. اگر روی هر یک از لینک‌ها کلیک کنید، شما می‌توانیدPDF  پرسشنامه موردنظر خود را به‌صورت رایگان دانلود کنید. علاوه‌براین، در هرکدام از لینک‌ها در مورد پایایی، روایی و نحوه نمره‌گذاری تک‌تک پرسشنامه‌ها توضیح داده شده است.  

پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث

پرسشنامه تاب آوری

پس از توزیع پرسشنامه‌ها و جمع آوری پاسخ‌ها، شما باید پاسخ‌ها را ارزیابی و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار دهید. در واقع پرسشنامه کمک می‌کند تا بتوان یک سوال و یا یک فرضیه تحقیقاتی در جامعه بزرگ را با استفاده از اطلاعات یک جمعیت کوچک‌تر مورد ارزیابی قرار داد.

لینک‌های مفید دیگر را نیز مطالعه کنید:

آموزش نرم افزار SPSS به مبتدیان

نحوه تبدیل پایان نامه به کتاب


Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Solve : *
1 + 4 =